sportowysacz.pl

GODZINY OTWARCIA

od grudnia do marca

9:00 - 10:00
10:15 - 11:15
11:30 - 12:30
12:45 - 13:45

13.45 - 15.30 przerwa


15:30 - 16:30

16:45 - 17:45
18:00 - 19:00
19:15 - 20:15


Lodowiska

Otwierana cyklicznie w sezonie zimowym od grudnia do marca każdego roku.

Oświetlona o powierzchni 800 m², sztucznie chłodzona.


#74B6B6