sportowysacz.pl

Ogłoszenie MOSiR

Zamówienie Publiczne na Olej opałowy dla MOSiR


Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu ogłasza przetarg na dostawę oleju opałowego w roku 2014. Zapraszamy do składania ofert.

Nazwa: Dostawa oleju opałowego dla MOSiR Nowy Sącz

znak: 1/MOSiR/2014

Dokumenty przetargowe do pobrania tutaj


Ogłoszenie na BZP pod adresem: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=26506&rok=2014-01-23