sportowysacz.pl

Są pieniądze na plac zabaw wodnych

I stało się. Pieniądze na budowę „Interaktywnego placu zabaw wodnych”, który ma powstać przy basenie nad Kamienicą – ul. Nadbrzeżna w Nowym Sączu zostały przyznane.


 

- O takiej rozbudowie naszego basenu, a raczej kolejnej atrakcji myśleliśmy od dawna – mówi prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak - Cieszy mnie to tym bardziej, że w tym roku obchodzimy 20-lecie Krytej Pływalni. Będzie to miejsce zabaw wodnych z tryskaczami, fontannami, armatkami wodnymi, kwiatkami nabierającymi wodę, wodnymi owadami, gejzerem ziemnym, itd. Ważne jest i to, że „Plac zabaw wodnych” będzie integralną częścią pływalni z możliwością przejścia poprzez kurtyny wodne oraz brodziki. Takie rozwiązanie pozwoli na płynny ruch pomiędzy basenami zewnątrz/wewnątrz.

Całość obiektu zostanie ogrodzona, a wejście na plac będzie przez bramki z kołowrotkami. Należy dodać, że wejście będzie również dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Dofinansowanie projektu wynosi  945 071,78 zł (środki zewnętrzne (UE) w ramach Poddziałania 6.3.1. „Rozwój lokalnych zasobów subregionów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020), a całość inwestycji to 1 715 816,60 zł. wartość dofinasowania stanowi 67,5% kwoty netto.

Budowa „Interaktywnego placu zabaw wodnych” przy basenie MOSiR w Nowym Sączu rozpocznie się na wiosnę przyszłego roku i potrwa 7-8 miesięcy.

Pomysł budowy takiego placu zrodził się kilka lat temu a jego inicjatorem był Paweł Badura Dyrektor MOSiR. Projekt budowlany na podstawie którego będzie realizowana inwestycja opracował architekt Michał Otomański.

Dokumentacja aplikacyjna zwana popularnie projektem powstała w „Mosirze”. Jej opracowaniem zajmował się Bogusław Kmak– zastępca dyrektora MOSiR, koordynator projektu.

Nasz projekt otrzymał 71 punktów i z uwagi na to, że został bardzo wysoko oceniony otrzymał dofinasowanie– powiedział Bogusław Kmak.

Tylko 5 projektów z subregionu Sądeckiego otrzymało dofinansowanie. Trzy dotacje dla prywatnych przedsiębiorców i tylko 2 dla gmin. Wśród tych dwóch znalazł się Nowy Sącz. Wnioskodawcy złożyli 88 wniosków. Te zostały podzielone na subregiony. Konkurencja była bardzo duża – ocenia Kmak.

Projekt będzie realizowany w zakresie rekreacji i aktywnego spędzania wolnego czasu, czym wpisuje się w obszar inteligentnej specjalizacji "Przemysły kreatywne i czasu wolnego". Rekreacja i aktywność rodzinna jest tutaj głównym elementem projektu, gdyż ma on na celu zwiększenie oferty MOSiRu o nowe formy spędzania wolnego czasu, których zarówno w mieście, jak i na terenie powiatu do tej pory nie było. Planowany Plac Zabaw Wodnych będzie włączał swoich użytkowników do twórczej edukacyjnej zabawy poprzez specjalnie przygotowane urządzenia. Utworzenie interaktywnego placu zabaw wodnych będzie miało wszechstronny i pozytywny wpływ na podniesienie atrakcyjności regionu. Realizacja przedsięwzięcia wpłynie na rozszerzenie oferty Nowego Sącza poprzez udostępnienie obiektu o charakterze stricte rekreacyjnym.