sportowysacz.pl

Ogłoszenie o przetargu publicznym

Zamówienia publiczne


Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłasza przetarg nieograniczony na:


"Zaprojektowanie i wykonanie Małopolskiego Parku Rekreacji Przestrzennej w Nowym Sączu w ramach projektu pn.: Małopolski Park Rekreacji Przestrzennej Działanie 6.3. Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu Poddziałanie 6.3.1. Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020."


Dokumenty przetargowe do pobrania:

adres BZP: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=c690ae3f-1321-4741-9bc7-ef05fc90ac9e

 

Pakiet dokumentów przetargowych:

  http://mosir-ns.pl/przetargi/MPRP/Pakiet dokumentów przetargowych.rar


Ogłoszenie z dnia 05.01.2018 o wynikach z otwarcia ofert:

  http://mosir-ns.pl/przetargi/MPRP/Informacja z otwarcia ofert 05.01.2018 do umieszczenia.pdfOgłoszenie o unieważnieniu postępowania z dnia 10.01.2018:

  http://mosir-ns.pl/przetargi/MPRP/Ogl_o_unieważnieniu_MPRP.pdf