sportowysacz.pl

Sztafeta pływacka

Dla mieszkańców Nowego Sącza..


6 STYCZNIA 2013 r. w Święto Trzech Króli – niegasnąca – 4 godzinna sztafeta – dla Małego Jezusa.

 

     Miejski Klub Sportowy STP Nowy Sącz – Sądeckie Towarzystwo Pływackie we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji  zaprasza 6 stycznia wszystkich, którzy potrafią przepłynąć 50 m, czyli dwie długości basenu, do włączenia się we wspólne dzieło niegasnącej sztafety pływackiej dla Małego Jezusa. Pływać będziemy na basenie MOSiR przy ul. Nadbrzeżnej 34.

     Sztafeta odda swój pierwszy start o godz. 17:45. Pływać będziemy nieprzerwanie do 21:45.

     Zapraszamy zarówno chcących wziąć udział w sztafecie, jak i osoby, które będą chciały popatrzeć z trybun na zmagania kolejnych pływaków. Uroczyste otwarcie imprezy o 17:40.

     Na czym będzie polegała niegasnąca sztafeta? Każdy uczestnik musi przepłynąć dwie długości basenu, czyli 50 m. Po zakończonym dystansie wskakuje do wody następny uczestnik sztafety. Jeżeli ktoś będzie chciał kilka razy przepłynąć wskazany dystans będzie mógł wpisać się po raz kolejny, musi jednak wyjść z wody i poczekać na kolejną możliwość oddania skoku. Uczestnicy sztafety nie mogą jednak zrobić przerwy w pływaniu – cały czas ktoś musi utrzymywać ciągłość i zasadę funkcjonowania sztafety.

     Na jakiej zasadzie będzie można wziąć udział w sztafecie? Każdy, kto zadeklaruje swój udział w sztafecie będzie mógł wejść na basen na szczególnych warunkach w godzinach trwania sztafety. Dokładna informacja na ten temat umieszczona zostanie na dolnym korytarzu pływalni oraz przy kasie. 

     Dlaczego to robimy? Chcemy zachęcić Sądeczan do wspólnego popłynięcia w tym dniu. Trzej Królowie oddali pokłon i złożyli dary Nowonarodzonemu Jezusowi. My chcemy oddać Mu wysiłek sportowca, zaangażowanie we wspólne robienie dobrych rzeczy.  Chcemy, aby sztafeta zgromadziła jak najwięcej Sądeczan: młodszych i starszych, bardziej bądź mniej zaawansowanych w pływaniu oraz być może osoby spoza Sącza. Wszystkich, którzy chcieliby dołączyć się do tej akcji.

      Przy tej okazji chcielibyśmy ustanowić pierwszy w Nowym Sączu 4 godzinny rekord pływającej sztafety.

      Każdy chętny do sztafety będzie miał zapewnioną możliwość darmowego 30 minutowego wejścia na basen w celu przepłynięcia dystansu. Zgłoszenia przy kasie Pływalni MOSiR.

      Sztafeta będzie pływać na zarezerwowanym torze nr 6.

Dla wszystkich uczestników organizator przewidział niespodziankę.